Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Thiếu  Nhi  Thánh  Thể

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể - Xứ Đoàn Thánh Cả Giuse - Ottawa

Ban Chấp Hành Đoàn

Website:   http://www.tntt.ca

1. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Cả Giuse - Ottawa
    Đoàn được thành lập vào năm 1991
    Bổn mạng: Thánh Cả Giuse
    Lễ Mừng: ngày 19 tháng 3


2. Phong trào TNTT nhằm hai mục đích tổng quát:

  1. Đào luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và những Kitô hữu hoàn hảo.
  2. Đoàn ngũ hóa và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền Tin Mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội.

      Đoàn Thánh Cả Giuse sinh hoạt hàng tuần vào ngày Chúa Nhật, bắt đầu
       từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 6. Giờ sinh hoạt từ 9:30 AM đến 11:00 AM,
       sau đó ăn trưa và chuẩn bị tham dự Thánh lễ Thiếu Nhi (lễ 2), vào lúc 11:30
       AM đến 12:30PM.


      Đoàn Thánh Cả Giuse nhận các em gia nhập từ 7 tuổi trở lên, tuy nhiên khối
      Giáo Dục sẽ nhận các em từ 5 đến 6 tuổi vào các lớp Tuổi Thơ.

      Mọi thông tin, xin trực tiếp liên lạc với Ban Chấp Hành Đoàn