Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Sứ Mạng

Giáo xứ Ðức Mẹ La vang là một cộng đoàn Công giáo Việt nam tại thủ đô Ottawa, Ontario, Canada. Giáo xứ đã và đang sống trong tình đoàn kết nhờ Bí tích Thánh Thể và Chúa Thánh Thần, và trong tinh thần dấn thân phục vụ.
Linh mục chánh xứ Phêrô Bùi Quang Tuấn