Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Giờ Lễ - Giờ Văn Phòng

Chúa Nhật:

9:30 AM - Lễ chính

11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi (ngoại trừ những khi chỉ có một lễ chính).


Thánh Lễ Trong Tuần:

Thứ Ba tới Thứ Sáu: 7:00 PM

Thứ Bảy: 10:00 AM - Thánh Lễ biệt kính Đức Mẹ

Thứ Bảy: 7:00 PM - Thánh Lễ (thay cho Chúa Nhật)

Giờ Làm Việc Văn Phòng:

Từ thứ Ba cho đến thứ Sáu:
5:00 PM - 8:00 PM

Thứ Bảy: 4:00 PM - 7:00 PM

Chúa Nhật: 9:00 AM - 1:00 PM


Giải Tội:

30 phút trước các thánh lễ thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy.


Rửa Tội:

Thứ Bảy đấu tháng, lúc 4:30 chiều. Xin gặp thầy Tiến để lấy mẫu đơn, điền vào và đưa lại cho cha xứ trước lúc rửa tội để được đăng ký và đóng dấu.


Hôn Phối:

Xin lấy hẹn gặp cha xứ trước ngày đám cưới 6 tháng. Khi gặp cha xứ, xin có mặt cô dâu, chú rể và đại diện gia đình của mỗi bên (cha, mẹ, anh, chị, em hoặc họ hàng gần nhất).


Xức Dầu Bệnh Nhân - Thăm Viếng - Rước Lễ Ngoài Thánh Lễ:

Xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ số             613-663-5743