Home Mass Times Groups Parish History Contacts

Faith Without Works Is Dead

Our Lady of Lavang Parish  Ottawa Sunday Mass: 9:30 AM - Main Mass. 11:30 AM - Youth Mass 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

Vietnamese

PARISH PASTORAL COUNCIL

Financial Council:

Mr. Đinh Minh Triệu - 613-825-8956

Mr. Lê Văn Minh


Liturgy Committee:

Mr. Chu Quang Anh Dũng 613-725-3907


Cung Việt Choir:

Mr. Nguyễn Văn Khôi 613-834-3067


Chứng Nhân Choir:

Mr. Nguyễn Hoàng Hải 613-818-0509


Eucharistic Choir:

Mrs. Cecilia Nguyễn Flora Lan


Doctrinal Committee:

Deacon Đỗ Tiến 613-800-1510Eucharistic Youth Group:

Mr. Lê Công Huế 819-635-6579


Đa Minh Laity:

Mrs. Nguyễn Thị Lợi 613-228-9982


Association of Catholic Mothers:

Mrs. Nguyễn Thi Phượng 613-218-8164


Society for the Promotion of Marriage:

Mr. Ngô Phú & Mrs. Kim Oanh 613-521-2974


Parent Association:

Mr. Nguyễn Khắc Minh 613-526-2999Parish Pastoral CouncilChaplain Priest

Phê-rô Bùi Quang Tuấn


Deacon

Michael Đỗ Duy Tiến