Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Ca  Đoàn  Cung  Việt

Danh xưng: Ca đoàn Cung Việt

Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Mục đích: Phụng sự Chúa và giúp cộng đoàn sốt sắng tham dự thánh lễ và các lễ nghi Công giáo

Nhiệm vụ: Luân phiên hát lễ cộng đoàn 9:30 sáng Chúa Nhật và những ngày lễ trọng trong năm.

Sinh hoạt: Tập hát mỗi tối thứ Sáu từ 8 đến 10 giờ

Điều kiện gia nhập: Thích hát và phục vụ trong tinh thần hiệp nhất

Ca đoàn Cung Việt hân hoan chào đón tất cả những anh chị em thiện tâm thiện chí muốn dùng tài năng âm nhạc hoặc giọng hát để phụng sự Chúa và giúp cộng đoàn cầu nguyện sốt sắng, trong tinh thần khiêm tốn và nhân ái.
Ca trưởng: anh Nguyễn Khôi
Ca trưởng phụ tá: anh Võ Hoàng Sơn, anh Ninh Quốc Nam
Đoàn trưởng: chị Thẩm Kim Thoa
Thủ quỹ: chị Lê Quỳnh Trâm

Liên lạc:
Anh Nguyễn Khôi: 613-276-5444

Chị Thẩm Kim Thoa: 613-807-8089

Chị Lê Quỳnh Trâm: 613-823-5490