Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Các Bí Tích Các Bí Tích

Next

Bí Tích: Rửa Tội

"Các con hãy đi giảng dạy muôn dân và rửa tội cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần." (Mt 28, 18-20)

Qua bí tích Rửa Tội người tín hữu được gia nhập vào Cộng Đoàn của Chúa Kitô và trở thành người con của Thiên Chúa, vì "Ta đã gọi con bằng chính tên con và con là của riêng Ta" (Isaia 43,1). Trong niềm tin này người tín hữu được xây dựng trên ba nền tảng: đức tin, đức cậy và đức mến:

Tin vào Chúa Giêsu Kitô, Người là Thiên Chúa, Đấng bao bọc và gìn giữ chúng ta trong vòng tay của Người. Trông cậy vào một cuộc sống mới, cho dù gặp những gian truân, chúng ta tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Người tín hữu cố gắng thực hành lời dạy của Chúa Giêsu là thương yêu nhau, như Thiên Chúa đã yêu thương chúng taBí Tích: Hòa Giải

"Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải, hơn là 99 người công chính không cần hối cải" (Lc 15,7)

Mỗi khi chúng ta mắc phải một lỗi lầm, dù nhẹ hay nặng, tức là chúng ta đã tự tách mình ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa và cộng đồng tín hữu. Nhằm nối lại mối dây liên kết với Thiên Chúa và Hội Thánh, chính Chúa Kitô đã chịu đau khổ và chết trên thập giá để đền thay những lỗi lầm ấy của chúng ta. Ngài đã lập bí tích Hòa Giải để giao hòa ta lại với Thiên Chúa và anh em, cũng như qua đó Ngài ban thêm sức mạnh giúp ta sửa đổi và biết sống xứng đáng là người con cái của Ngài.

Bí tích Hòa giải là dấu chỉ tình yêu trung thành của Thiên Chúa đối với dân Ngài, giúp ta nhận rõ con người thật của mình và hướng dẫn ta trên đường thăng tiến và đổi mới; chính vì thế mà Giáo Hội khuyên nhủ các Kitô hữu thường xuyên đón nhận bí tích này.


Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí